Zakonski okvir

Zakonski okviri

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  Narodne novine, br. 123/03
 • Uredba o izmjeni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  Narodne novine, br. 198/03
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  Narodne novine, br. 105/04
 • Zakon o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  Narodne novine, br. 174/04
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  Narodne novine, br. 46/07
 • Zakon o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  Narodne novine, br. 63/11

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
  Narodne novine, br. 107/07
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
  Narodne novine, br. 118/12
 • Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
  Narodne novine, br. 87/09, 88/11, 61/12
 • Popis stručnih naziva i njihovih kratica
  Narodne novine, br. 87/09, 88/11, 61/12
 • Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
  Narodne novine, br. 45/08, 87/09, 88/11

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
  Narodne novine, br. 45/09
 • Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
  Narodne novine, br. 24/10

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

 • Zakon o potvrđivanju konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe
  Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 9/02, 15/02
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  Narodne novine, br. 158/03
 • Uredba o izmjeni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  Narodne novine, br. 198/03
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  Narodne novine, br. 138/06
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  Narodne novine, br. 45/11
 • Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
  Narodne novine, br. 60/05, 10/08

Ostali propisi

 • Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta
  Narodne novine, br. 72/04, 80/04
 • Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju
  Narodne novine, br. 77/08, 149/11
 • Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta
  Narodne novine, br. 9/05
 • Pravilnik o sadržaju studentske isprave
  Narodne novine, br. 9/05