Znanstveni skupovi, udruge i popularizacija znanosti

Znanstveni skupovi, udruge i popularizacija znanosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju provodi javne pozive za dodjelu financijske potpore za:

  • pripremu i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola,
  • redovitu djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga i
  • provedbu programa popularizacije znanosti.

S obzirom na svrhu dodjele financijske potpore na iste se mogu prijaviti znanstvene ustanove iz Upisnika znanstvenih organizacija, znanstvene i znanstvenostručne udruge.

Prispjeli zahtjevi za financijsku potporu vrednuju se na način propisan:

Stručnu i neovisnu prosudbu zahtjeva za znanstvene i znanstvenostručne skupove i škole, te znanstvene i znanstvenostručne udruge i programe popularizacije znanosti. Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge. Povjerenstvo predstavlja savjetodavno tijelo ministra.

Na temelju prosudbe i prijedloga povjerenstva za financijsku potporu određenim zahtjevima, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske, Ministarstvo donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Po objavi rezultata javnih poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, omogućuje se podnošenje prigovora pisanim putem u roku od 8 dana, nakon čega povjerenstvo ponovno razmatra zahtjeve za koje je uložen prigovor te ministar donosi, u slučaju uvažavanja određenih prigovora, odluku o izmjeni ranije odluke o financijskoj potpori.

Sukladno pojedinačnim odlukama za pojedini zahtjev koje se izdaju ustanovama u sustavu znanosti te sukladno ugovorima sklopljenima između Ministarstva i znanstvenih, odnosno znanstvenostručnih udruga, isplaćuje se financijska potpora na žiroračune navedenih subjekata.

Nakon isplate financijske potpore, Ministarstvo prati njenu namjensku potrošnju na način:

  • za skupove: u roku od 60 dana od završetka skupa korisnik financijske potpore Ministarstvu dostavlja pisano izvješće u zadanom elektroničkom obrascu, preslike računa/ugovora za troškove podmirene sredstvima potpore, sažeto opisno izvješće, popis registriranih sudionika te tiskani materijali sa skupa,
  • za udruge: do 28. veljače tekuće godine narativno izvješće o radu i aktivnostima u prethodnoj godini, popis troškova i preslike računa/ugovora za troškove podmirene sredstvima potpore,
  • za programe popularizacije znanosti: u roku od 60 dana od završetka provedbe programa narativno izvješće o provedbi, popis troškova i preslike računa/ugovora za troškove podmirene sredstvima potpore

 

Pregled financijske potpore
znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama
od 2016. - 2018.

Pregled financijske potpore
znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od 2012. - 2015. godine
znanstveni skupovi


Pregled financijske potpore
znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama
od 2012. - 2018.