ZTP

ZTP - Znanstveno i tehnologijsko predviđanje

Znanstveno i tehnologijsko predviđanje može se definirati kao sustavno prikupljanje podataka znanstvenih organizacija te kreiranje i provedba metodologije za srednjoročno i dugoročno kreiranje smjernica, strategija i planova razvoja u području znanosti i tehnologije s ciljem donošenja javnih politika u sustavu znanosti utemeljenih na dokazima.

Opći cilj projekta je stvaranje koherentnoga i cjelovitoga sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija u Hrvatskome istraživačkom i inovacijskom prostoru s naglaskom na stvaranje institucionalnoga okvira za planiranje, praćenje i provedbu politike istraživanja, razvoja i inovacija utemeljenu na dokazima.