Zvanja i odgovarajuća radna mjesta

Znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta

ZNANSTVENO-NASTAVNA I UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA I RADNA MJESTA

 • DOCENT
 • IZVANREDNI PROFESOR
 • REDOVITI PROFESOR
 • REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU

NASTAVNA ZVANJA I RADNA MJESTA

 • PREDAVAČ
 • VIŠI PREDAVAČ
 • PROFESOR VISOKE ŠKOLE
 • PROFESOR VISOKE ŠKOLE U TRAJNOM ZVANJU
 • LEKTOR
 • VIŠI LEKTOR
 • UMJETNIČKI SURADNIK
 • VIŠI UMJETNIČKI SURADNIK
 • UMJETNIČKI SAVJETNIK

SURADNIČKA ZVANJA I RADNA MJESTA

 • ASISTENT
 • POSLIJEDOKTORAND

STRUČNA ZVANJA I RADNA MJESTA

 • STRUČNI SURADNIK
 • VIŠI STRUČNI SURADNIK
 • STRUČNI SAVJETNIK

TEMELJNI PROPISI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnik o upisniku znanstvenika (NN, br. 72/04, 101/04, 82/10) trenutno su osnovne zakonske regulative koje propisuju i reguliraju izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz dvije spomenute općevažeće regulative, na snazi su i druge odluke te pravilnici koji propisuju konkretne uvjete za postizanje pojedinog zvanja i odgovarajućega radnog mjesta.

POSTUPAK IZBORA

Prema Zakonu postupak izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna zvanja te odgovarajuća radna mjesta provodi visoko učilište u skladu sa statutom, na temelju javnoga natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnome tisku, na internetskoj stranici visokoga učilišta te na službenome internetskome portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana.