Sastanak ministra Barišića s voditeljima i predstavnicima Znanstvenih centara izvrsnosti

Danas je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan sastanak ministra Pave Barišića i njegovih suradnika s voditeljima i predstavnicima Znanstvenih centara izvrsnosti, kao i predstavnicima ostalih nadležnih tijela vezanih uz uspostavu i financiranje Znanstvenih centara izvrsnosti, a na temu pokretanja raspisa Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.za 2016. godinu.

Slijedom javnih poziva u 2014. i 2015. godini te nacionalnog postupka odabira Znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) koje je provelo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, ministar nadležan za znanost proglasio je 13 znanstvenih centara izvrsnosti s kojima su i sklopljeni ugovori o nacionalnom financiranju (www.zci.hr). Od ukupnoga broja 10 je centara usklađeno s prioritetima Strategije pametne specijalizacije te tako i prihvatljivo za financiranje u okviru Operativnog programa EU „Konkurentnost i kohezija“. Preostala tri centra iz područja društveno-humanističkih znanosti bit će, kao i od njihove uspostave, financijski podržani sredstvima državnoga proračuna.

U proglašenim Centrima angažirano je preko 700 istraživača koji po znanstvenom učinku, prema relevantnim međunarodnim pokazateljima, spadaju u sam vrh 10-12% najkvalitetnijih hrvatskih znanstvenika.

Iznimno važna uloga Znanstvenih centara izvrsnosti vezana je uz razumijevanje znanosti i visokog obrazovanja kao temeljne intelektualne „infrastrukture“ hrvatskoga društva. Ona je ključan element koji u širokom rasponu znanstvenih područja, polja, disciplina i njihovog sve većeg međudjelovanja Republiku Hrvatsku uključuje u globalni razvoj znanosti.

Na sastanku je, uz ministra i njegove najbliže suradnike, sudjelovalo 20 predstavnika Znanstvenih centara izvrsnosti; predsjednik Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prof. Ivo Družić; zamjenica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Sonja Čikotić sa suradnicima kao i predstavnice Ministarstva financija.

Ministar Barišić uvodno je naglasio kako partnerski odnos koji želi obnoviti s akademskom zajednicom i svim ostalim ključnim dionicima Ministarstvo znanosti i obrazovanja temelji na svojoj zadaći neophodnog preokretanja trendova i povećanja nacionalnog proračunskog financiranja znanosti i visokog obrazovanja; makar i na simboličkoj razini jer to ima bitan utjecaj na javnu percepciju znanosti i obrazovanja kao potencijalnog i realnog pokretača suvremenog i bržeg razvitka. Naglasio je i kako je s druge strane ovog partnerskog odnosa prihvaćanje odgovornosti akademske zajednice za vlastiti učinak, ali i razvitak hrvatskog društva.

Sudionicima sastanka potom je izložio niz koraka i brojne sastanke poduzete od preuzimanja dužnosti i u suradnji s gđom Gabrijelom Žalac, ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a u svrhu čim skorijeg raspisa ograničenog poziva u okviru kojega će uspostavljeni Centri konkurirati za ukupno 50 milijuna eura raspoloživih za ovu namjenu u okviru fondova Unije (ERDF). S obzirom da je ovaj natječaj bio inicijalno planiran krajem 2015. godine te potom odgađan i slijedom nekih objektivnih okolnosti, ministar Barišić izrazio je iskreno žaljenje i uputio ispriku zbog ovih okolnosti te prisutnima dao jamstva da će sa svojim timom pomno pratiti i podržavati čim žurniju objavu i provedbu natječaja.

U diskusiji koja je uslijedila prof. Ivo Družić dao je pregled selekcijskoga postupka uz međunarodne recenzije temeljem kojih je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj izvršilo konačnu selekciju predloženih Centara te, kao i predstavnici Centara, također naglasio žurnost nastavka procesa pripreme poziva. Predstavnici Centara iskazali su i potrebu za pojednostavljenjem natječajnih procedura i osmišljavanjem dugoročnih koraka kojima bi se osigurala njihova neometana održivost. Predstavnik Centara iz područja društveno-humanističkih znanosti, profesor Čović, iskazao je potrebu nastavka financiranja ova tri centra u okviru državnoga proračuna. Predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU koje je i nositelj objave poziva najavili su radionicu s potencijalnim prijaviteljima u svrhu čim bolje pripreme za natječaj.

Ministar Barišić sastanak je zaključio pregledom konkretnih koraka neophodnih za skoru objavu poziva planiranu krajem studenoga, uz jamstvo pune podrške i uključenosti Ministarstva znanosti i obrazovanja u potporu i praćenje natječajnoga postupka. Predstavnici Znanstvenih centara izvrsnosti iskazali su zadovoljstvo nastavkom ovoga procesa uz želju za daljnjim unaprjeđenjem suradnje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.