Šesnaesto zasjedanje Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije

U Ljubljani je održano 10. travnja 2018. godine šesnaesto zasjedanje Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, utemeljeno prema članku 9. Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije.

Hrvatsko izaslanstvo predvodila je prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a slovensko gosp. Tit Neubauer, voditelj Službe za međunarodnu suradnju i europske poslove Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa Republike Slovenije.

Tijekom zasjedanja razmijenjene su informacije o znanstvenoj politici u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, analizirana je provedba zaključaka petnaestog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva, izvršen je izbor projekata za razdoblje 2018. - 2019. te su dogovorene buduće aktivnosti znanstvene suradnje uz raspravu o zajedničkoj potpori istraživačkim i razvojnim projektima. Obje strane iskazale su iznimno zadovoljstvo analizom dosadašnjih bilateralnih projekata koji su rezultirali mnogobrojnim objavljenim znanstvenim člancima, konferencijama, prijavama na program Obzor 2020. te patentima.

Povjerenstvo je razmotrilo 138 projektnih prijedloga koji su, u skladu s kriterijima natječaja, bili prijavljeni na Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje za razdoblje 2018. - 2019. U skladu s prioritetima navedenim u natječaju Zajedničko povjerenstvo odobrilo je ukupno 52 projekta.

Strane su razmijenile mišljenja o mogućnostima unaprjeđenja bilateralne suradnje (projekti mobilnosti) u obliku istraživačkih projekata, gdje bi se osim mobilnosti mogle financirati i istraživačke aktivnosti. Odluka o uvjetima novog natječaja bit će usvojena do kraja 2018. godine, a sadržavat će sljedeće elemente: prioritetna područja, financiranje, postupak evaluacije, kriterije i ostalo.

Zajedničko povjerenstvo usuglasilo se da se sljedeći natječaj za sufinanciranje zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata između država objavi do 15. travnja 2019. Odluku će donijeti Zajedničko povjerenstvo do kraja 2019. godine. Provedba prihvaćenih projekata započet će 1. siječnja 2020. godine.