Središnji registar državne mature (SRDM)

Sukladno odredbama članka 82. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., i 152/2014. i 7/2017.), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u elektroničkom obliku vodi Središnji registar državne mature.

U spomenutom registru pohranjuju se podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o polaganim predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te izdaju svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature.