Srednjeeuropski konzorcij za istraživačke infrastrukture (CERIC) objavio natječaj za projektne prijedloge za pristup integriranim multidisciplinarnim postrojenjima za materijale i biomaterijale

Srednjeeuropski konzorcij za istraživačke infrastrukture (CERIC) objavio je natječaj za projektne prijedloge za pristup integriranim multidisciplinarnim postrojenjima za materijale i biomaterijale. Natječaj je namijenjen istraživačima zainteresiranim za korištenje potpuno nove Europske istraživačke infrastrukture za provedbu analiza na nano-razini i pripremu materijala i biomaterijala. Informacije vezane za natječaj i upute za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama.

Institucionalni okvir CERIC konzorcija je u fazi dovršetka na razini EU. Međutim, s obzirom na jedinstvenu prirodu distribuirane infrastrukture, zemlje-partneri pod okriljem CERIC-a pokrenule su ovaj „nulti“ natječaj pod nazivom Call Zero kako bi se korisnicima omogućio jedinstven integrirani pristup materijalima i znanostima o životu. Istodobno, riječ je o pilot-projektu za unapređenje i finalizaciju sustava koji se uspostavlja, pomoću korisnika.

Primarna je zadaća ERIC konzorcija uspostava i upravljanje istraživačkom infrastrukturom na ne-ekonomskoj osnovi. ERIC mora služiti uspostavi i iskorištavanju istraživačke infrastrukture koja dozvoljava i olakšava provedbu istraživačkih, tehnologijskih i razvojnih programa Europske zajednice, predstavljati dodanu vrijednost u jačanju Europskog istraživačkog prostora, omogućiti pristup istraživačkoj infrastrukturi članovima europske istraživačke zajednice, pridonositi mobilnosti istraživača te diseminaciji i optimizaciji rezultata istraživačkih aktivnosti na razini Zajednice, kao i aktivnosti tehnologijskog razvoja.

Rok za prijave: 15. travnja 2014.