Srednjeeuropski konzorcij za istraživačke infrastrukture (CERIC) objavio natječaj za stručne specijalizacije

Srednjeeuropski konzorcij za istraživačke infrastrukture (CERIC) objavio je natječaj za najviše 10 stručnih specijalizacija na razdoblje od godinu dana, u svrhu zasnivanja suradnje na početnim i razvojnim aktivnostima konzorcija CERIC i to u sljedećim područjima:

  • razvoj znanstvenih programa i metoda za podršku vanjskim korisnicima, integrirajući ustanove za analizu naprednih materijala i biomaterijala CERIC partnera u jedinstven integrirani znanstveni servis čija je kvaliteta na svjetskoj razini;
  • razvoj integrirane komunikacije za CERIC aktivnosti usmjerene prema široj javnosti, medijima, donositeljima politika i mogućim korisnicima;
  • razvoj zajedničkih mogućnosti za integrirano industrijsko udruživanje i transfer tehnologije;
  • razvoj naprednih administrativno-upravljačkih metoda za distribuiranu istraživačku infrastrukturu.

Primarna je zadaća ERIC konzorcija uspostava i upravljanje istraživačkom infrastrukturom na ne-ekonomskoj osnovi. ERIC mora služiti uspostavi i iskorištavanju istraživačke infrastrukture koja dozvoljava i olakšava provedbu istraživačkih, tehnologijskih i razvojnih programa Europske zajednice, predstavljati dodanu vrijednost u jačanju Europskog istraživačkog prostora, omogućiti pristup istraživačkoj infrastrukturi članovima europske istraživačke zajednice, pridonositi mobilnosti istraživača te diseminaciji i optimizaciji rezultata istraživačkih aktivnosti na razini Zajednice, kao i aktivnosti tehnologijskog razvoja.

Sve informacije vezane za natječaj i upute za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici.

Prijavni rok: 30. ožujka 2014.