Stajalište Republike Hrvatske o novome Okvirnom programu Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje nakon 2020. godine (FP9)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na temelju rezultata nacionalnoga upitnika provedenog u sklopu srednjoročne evaluacije programa Obzor 2020. i konzultacija s predstavnicima hrvatske znanstvene zajednice izradilo Stajalište Republike Hrvatske o novome Okvirnom programu Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje nakon 2020. godine (FP9). Većina zemalja članica EU-a, kao i stručnih i predstavničkih tijela na razini EU-a također je tijekom 2017. godine izradila stajališta u kojima se na općenit način osvrću na strukturu, ciljeve i osnovne postavke koji bi novi Okvirni program trebao sadržavati u odnosu na aktualni Okvirni program - Obzor 2020.

Europska komisije objavila je krajem svibnja 2017. rezultate srednjoročne evaluacije Obzora 2020. provedene na razini EU-a, a početkom srpnja 2017. objavljeno je i izvješće nezavisne grupe stručnjaka o maksimiziranju učinka istraživačkih i inovacijskih programa Europske unije LAB-FAB-APP, u čijoj je izradi kao stručnjak sudjelovala i akademkinja Milena Žic Fuchs.

Stajalište Republike Hrvatske o novome Okvirnom programu Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje nakon 2020. godine (FP9) podupire ključne preporuke navedenih izvješća, posebice vezano uz:

  • povećanje sredstava za novi Okvirni program
  • osiguravanje koherentnoga pristupa između prioriteta i programa za istraživanje, razvoj i inovacije na svim razinama
  • zadržavanje društvenih izazova kao ključnoga dijela strukture Okvirnoga programa
  • važnost prepoznavanja i mjerenja učinka pojedinih projekata i čitavoga Okvirnog programa na društvo i gospodarstvo
  • racionalizaciju krajobraza mjera i instrumenata za istraživanje i inovacije
  • omogućavanje učinkovite sinergije između ESI fondova i Okvirnoga programa
  • daljnje pojednostavljenje Okvirnoga programa na svim razinama
  • jačanje mjera i instrumenata koje omogućavaju međunarodnu suradnju i mobilnost (posebice Europsko istraživačko vijeće - ERC i Marie Sklodowska Curie aktivnosti - MSCA za koje su hrvatski ispitanici iskazali najveći interes)
  • zadržavanje izvrsnosti kao ključnoga kriterija, uz unapređenje mehanizama koji pridonose transparentnosti i povećanju sudjelovanja.

Izrada nacionalnih stajališta o novome Okvirnom programu Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje nakon 2020. godine (FP9) predstavlja tek prvi korak u kompleksnome postupku koji će se provoditi na različitim razinama predstavničkih i stručnih tijela Europske unije, tijekom sljedeće dvije godine.

Ministarstvo zahvaljuje svim stručnjacima koji su pridonijeli izradi ovoga dokumenta te vas pozivamo da i ubuduće pridonosite jačanju nacionalnoga sustava potpore provedbi Obzora 2020. i unapređenju sudjelovanja hrvatskih institucija u ovome programu.

Upite i prijedloge možete poslati na e-mail adresu: fp@mzo.hr