Statistika webinara

Ishodi učenja – zašto i kako? – 400 sudionika

Upravljanje školom – 178 sudionika

Računalno razmišljanje i programiranje u višim razredima osnovne škole u sklopu novoga kurikuluma predmeta Informatike – 616 sudionika

Možemo li uklopiti istraživački pristup u redovitu nastavu matematike? – 208 sudionika

Prirodoznanstveni pristup – 424 sudionika

SELFIE (Self-reflection tool for digitally capable schools) Alat za samoprocjenu digitalno sposobnih škola – 181 sudionika

Osnove JavaScript programskog jezika – 272 sudionika