Stipendije Vlade Slovačke Republike u sklopu bilateralne suradnje s RH za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju Programa suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje od 2018. do 2022. godine, potpisanog 19. siječnja 2018. godine u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuju

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za studij u Slovačkoj Republici u akademskoj godini 2018./2019.:

1. ukupno petnaest (15) mjeseci stipendija:

a) stipendije za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od pet (5) ili deset (10) mjeseci;
b) stipendije za doktorski tj. poslijediplomski studij u trajanju od jednog (1) mjeseca do deset (10) mjeseci;

2. jedna (1) stipendija za boravak sveučilišnih profesora hrvatskoga jezika i književnosti i slovačkoga jezika i književnosti u ukupnome trajanju od 30 dana.

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente, dostavljene u dva primjerka (original i preslika), na jednom od sljedećih triju jezika: slovačkom, češkom ili engleskom jeziku:

 1. otisnut, ispunjen te potpisan slovački prijavni obrazac dostupan na:
  http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation/;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan na:
  http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/;
 3. životopis u Europass formatu;
 4. motivacijsko pismo;
 5. detaljan studijski, istraživački ili nastavni plan;
 6. pismo preporuke (studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta; doktorandi trebaju priložiti jedno pismo preporuke mentora svoje doktorske disertacije; znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti jedno pismo preporuke voditelja odjela ili voditelja projekta/istraživačkoga tima);
 7. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (koji je izdalo matično visoko učilište);
 8. doktorandi, znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti popis izdanih publikacija vezanih uz temu/sadržaj željenog boravka (ako ih kandidat/kinja posjeduje);
 9. kandidati koji se prijavljuju za programe na engleskome jeziku prijavi trebaju priložiti dokaz o znanju engleskoga jezika;
 10. prihvatno pismo slovačkoga visokog učilišta (ako je primjenjivo);
 11. dvije fotografije (dimenzija 3,5 x 4 cm) učvršćene na original i na presliku prijavnoga obrasca.

NAPOMENA: Kandidati koji dokumentaciju šalju na slovačkome ili češkome jeziku dodatno trebaju priložiti i neslužbeni prijevod sljedećih dokumenata na engleski ili hrvatski jezik: životopis u Europass formatu, motivacijsko pismo te detaljan studijski, istraživački ili nastavni plan.

Prijavnu dokumentaciju treba poslati u dva primjerka na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ul. 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'Za stipendije Vlade Slovačke'
,

do zaključno 12. ožujka 2018. godine.

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr.

Prijavni obrazac i detaljnije informacije o studiranju u Slovačkoj Republici možete pronaći ovdje.