Studentski programi

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03) članka 88. stavak 1. student ima pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija.

Studenti sudjeluju u radu studentskih zborova, podružnica studentskih zborova i studentskih udruga.

Rad studentskih zborova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, Hrvatskog studentskog zbora i studentskih udruga reguliran je odredbama novog Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama koji je Hrvatski sabor donio 21. lipnja 2007. godine (NN, 71/2007).