Studentski sajam u Bratislavi

Veleposlanstvo Slovačke Republike obavještava da će se održati 22. sajam stipendija pod nazivom „AKADÉMIA & VAPAC“ od 9. do 11. listopada 2018. godine u Bratislavi, u Slovačkoj Republici.

Detaljne informacije nalaze se na internetskoj adresi.