Studentski standard

U sklopu sredstava za rad javnih visokih učilišta Republika Hrvatska u državnom proračunu osigurava i novčana sredstva za radni i životni standard studenata i to za: poslove utvrđivanja kriterija za financiranje smještaja, prehrane, životnog i kulturnog standarda studenata, poslove utvrđivanja kriterija za dodjelu državnih stipendija i potpora programima i projektima studenata.