Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava vezano uz natječaj „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena"

Vlada Republike Hrvatske donijela je 5. studenoga 2015. godine Odluku o donošenju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine. Sredstva za provedbu ovoga programa, u iznosu od 17 milijuna kuna, na temelju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica na dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine, osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a implementira ga Hrvatska zaklada za znanost.

Provedbom Programa očekuju se analize i prijedlozi inovacija za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kao i prijedlozi za smanjivanje emisije stakleničkih plinova u industriji, poljoprivredi i drugim sektorima. Ujedno, Program bi trebao pridonijeti i učinkovitijem predviđanju i prevenciji posljedica vremenskih nepogoda, a koje su posljedice klimatskih promjena.

Natječaj za navedeni program provela je Hrvatska zaklada za znanost tijekom 2016. godine. Predviđeni iznos financiranja pojedinoga projekta bio je od 500.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna, a trajanje pojedinoga projekta od 1 do 2 godine.

Na natječaj je zaprimljeno 37 projektnih prijedloga, od kojih je 23 upućeno u drugi krug vrednovanja (međunarodno istorazinsko vrednovanje - peer review), a na prijedlog panela za vrednovanje odabrano je za financiranje 10 projekata. Od tih 10 projekata, 3 voditelja projekata dolaze s Instituta Ruđer Bošković, po jedan s Agronomskoga fakulteta, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (svi sa Sveučilišta u Zagrebu) te s Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču.

Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava vezano uz natječaj „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena“ održat će se 21. ožujka 2017. godine u multimedijalnoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja s početkom u 10.30 sati.