Zajednički programi

Zajednički programi

Uprava za zajedničke programe obavlja upravne i stručne poslove koji su zajednički ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a osobito poslove koji obuhvaćaju područja:

  • školskih udžbenika i priručnika
  • sveučilišnih udžbenika
  • znanstvenih knjiga
  • znanstveno-stručnih časopisa
  • strane znanstveno-stručne literature
  • znanstveno-stručnih skupova i udruga
  • programa tehničke kulture
  • posebnih programa
  • dodjele državnih nagrada i priznanja u znanosti i obrazovanju
  • financiranja izvannastavnih aktivnosti i natjecanja, alternativnih škola i stručnog usavršavanja učitelja u osnovnim i nastavnika u srednjim školama