Obrazovanje nacionalnih manjina

Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog.

Jezici na kojima se izvodi nastava mogu se svrstati u dvije grupe na tzv. teritorijalne ili manjinske jezike i neteritorijalne, a prema Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, odnosno Odluci o ratifikaciji Zakona o potvrđivanju europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima i posebnim oblicima školovanja.

  1. MODEL A – nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina
  2. MODEL B – dvojezična nastava
  3. MODEL C – njegovanje jezika i kulture
  4. Oblik nastave u kojem se jezik nacionalne manjine uči kao jezik sredine
  5. Posebni oblici nastave: ljetna škola, zimska škola, dopisno-konzultativna nastava
  6. Posebni programi za uključivanje učenika romske populacije u odgojno-obrazovni sustav

Pripadnici nacionalne manjine sami predlažu i odabiru model i program u skladu s postojećim zakonima i svojim mogućnostima za realizaciju programa.

Svi modeli i oblici školovanja u redovitom su odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi Nacionalni program za Rome iz svog djelokruga.