Lektorati

Propisani postupak za izbor lektora

Afirmacija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan je od prioriteta hrvatske politike. Lektorati hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima te lektorati stranih jezika na hrvatskim sveučilištima u nadležnosti su ovog ministarstva od 1994. godine.

Postupak odabira lektora hrvatskoga jezika, sukladno potpisanim međudržavnim ugovorima, provodi ovo ministarstvo na temelju Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama, javnog natječaja i prijedloga Odbora za lektorate, mjerodavnoga savjetodavnog stručnog tijela. Dokumentacija predloženika upućuje se stranom visokom učilištu koje donosi konačnu odluku o prihvatu lektora. Lektor se upućuje na mandat do najviše tri godine.

Lektori hrvatskoga jezika i književnosti, osim izvođenja nastave, organiziraju i predavanja gostujućih predavača, profesora s hrvatskih sveučilišta, književnika, redatelja i drugih kulturnih i javnih djelatnika, a u svrhu promocije hrvatskoga jezika i kulture, organiziraju kazališne predstave, večeri hrvatskoga filma, dane kulture, književne susrete, prevođenje, izdavanje časopisa i brojne druge aktivnosti koje potiču zanimanje studenata za učenje hrvatskoga jezika.

Ministarstvo skrbi o 30 službenih razmjenskih lektorata hrvatskoga jezika i književnosti te 4 Centra za hrvatske studije u Australiji i Kanadi, koje sufinancira. Osim navedenih lektorata i centara koji u 21 zemlji obuhvaćaju više od 2000 studenata, Ministarstvo u cijelosti ili djelomično podupire još 40-tak samostalnih lektorata koji nisu u njegovoj nadležnosti.

U svrhu unaprjeđenja kvalitete poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti, Ministarstvo redovito oprema lektorate, neovisno o tomu jesu li u njegovoj nadležnosti i ne, kroatističkom literaturom, rječnicima, filmovima te drugim nastavnim i multimedijalnim materijalom.

Studentima lektorata Ministarstvo dodjeljuje jednosemestralne stipendije za usavršavanje hrvatskoga jezika na Croaticumu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centru za hrvatske studije u svijetu pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a osim jednosemestralnih, Ministarstvo dodjeljuje i stipendije za kraći znanstveni boravak u svrhu proučavanja literature, istraživanja ili konzultacija s profesorima vezanih uz izradu znanstvenih radova iz područja kroatistike.

Osim stipendija, Ministarstvo u okviru mogućnosti podupire studijske boravke grupa stranih studenata tijekom kojih imaju priliku upoznati se s hrvatskim jezikom i kulturom na predavanjima organiziranim na sveučilištima te posjetima muzejima, ustanovama i lokalitetima koji su reprezentativni za hrvatsku kulturu i prirodnu baštinu.