Tematsko izvješće: PISA 2015 – Blagostanje učenika

OECD, 19. travnja 2017., III. izdanje

http://www.oecd.org/edu/school/pisa-2015-results-volume-iii-9789264273856-en.htm

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development ili OECD) objavila je 19. travnja 2017. tematsko izvješće Programa za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika (Programme for International Student Assessment ili PISA) o blagostanju učenika.

U provedbi ciklusa PISA 2015 sudjelovale su 72 zemlje svijeta. Ukupno je sudjelovalo 540.000 učenika u dobi od petnaest godina. U Republici Hrvatskoj istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnome uzorku od 5.809 učenika. Prilikom istraživanja učenici su rješavali ispite znanja i ispunjavali su upitnik. Upitnikom su prikupljani podaci o zadovoljstvu životom u odnosu na školu, obitelj i društveno okružje.

Rezultati pokazuju da je u Hrvatskoj 47,8% vrlo zadovoljnih učenika, a prosjek OECD-a iznosi 34,1%. U Hrvatskoj prosjek nezadovoljnih učenika iznosi 7,3%, dok je prosjek OECD-a 11,8%.

Kada se promatraju prosječni rezultati o zadovoljstvu učenika, tada su hrvatski učenici vodeći u Europi s rezultatom od 7,9 na skali od 0 do 10. Jednako su zadovoljni učenici u Finskoj i Litvi.

U Hrvatskoj je 95,6% učenika iskazalo da se roditelji redovito informiraju o školskim aktivnostima, a OECD-ov je prosjek 93,5%. Potpora koju roditelji pružaju djeci suočenoj s teškoćama tijekom obrazovanja u Hrvatskoj iznosi 95%, što je više od OECD-ova prosjeka koji je 90,6%.

Jedan od glavnih čimbenika cjelokupnog osjećaja zadovoljstva životom je osjećaj pripadnosti školi. Učenici koji imaju dobre odnose s nastavnicima, jer im pružaju potporu i razumijevanje, osjećaju se sretnima u školi. U Hrvatskoj 82,2% petnaestogodišnjih učenika osjeća veliku pripadnost školi, a prosjek OECD-a je 73%.

Učenici iz Nizozemske, Finske i Švicarske istodobno postižu iznadprosječne rezultate i pritom iskazuju da su vrlo sretni.

U skupini učenika koji su postigli iznadprosječne rezultate najmanje zadovoljnih učenika je u Južnoj Koreji, a slijede ih učenici iz Hong Konga i Kineskog Tajpeha.