Tko sve polaže državnu maturu?

Državna matura uvedena je u hrvatske škole u školskoj godini 2009./2010. Ispite državne mature su od te školske godine pa nadalje dužni polagati svi učenici gimnazija koji polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje, učenici četverogodišnjih strukovnih srednjih škola koji uspješno završe četvrti razred i žele nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, kao i kandidati koji dolaze izvan hrvatskog obrazovnog sustava koji također žele nastaviti obrazovanje na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj prihvatila su rezultate ispita državne mature kao jedan od uvjeta za rangiranje kandidata za upis na studijske programe.

Uvjete za upis na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj određuju sama visoka učilišta koja su temeljem Ustava Republike Hrvatske autonomna i sama kreiraju svoju upisnu politiku.

Sve važne informacije o postupku prijave ispita državne mature i studijskih programa mogu se pronaći u Priručnicima za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama:

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili poteškoća vezanih uz prijavu u sustav, vezanih uz rad sa samim sustavom NISpVU, vezanih za polaganje ispita državne mature ili o prijavi studijskih programa, na adresi možete pronaći rubriku Često postavljana pitanja i odgovori koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili nedoumica.

Također, ukoliko imate dodatnih pitanja oko ispita državne mature, svoje upite možete poslati e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr ili kontaktirati Info centar na broj telefona 01/4501- 899.

Odgovore na pitanja vezana uz prijavu studijskih programa možete dobiti ako kontaktirate Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na broj telefona: 01/6274 - 844.