U sklopu projekta Educa-T održan dvodnevni seminar na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci 11. i 12. svibnja 2017. godine održan je dvodnevni seminar na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora, u organizaciji projektnoga tima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Svrha seminara bila je pružanje razmjene inozemnih i nacionalnih iskustava zainteresiranim sudionicima vezano uz pitanje vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora.

Seminar je okupio oko pedeset (50) sudionika, predstavnika visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, inozemnih govornika, predstavnika agencija i instituta te predstavnika ministarstava.

U uvodnome dijelu seminara mr. sc. Ana Tecilazić-Goršić, načelnica Sektora za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, pozdravila je sudionike seminara i pri tome poželjela uspješnu razmjenu inozemnog i nacionalnog iskustva vezano uz pitanje vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora.

Teme prvoga dana seminara odnosile su se na učinkovite pedagoške prakse u visokom obrazovanju, kvalitetu učenja i poučavanja te edukaciju edukatora u visokom obrazovanju.

Carol Evans sa Sveučilišta u Southamptonu u Velikoj Britaniji predstavila je učinkovite pedagoške prakse u visokom obrazovanju. Tema prezentacije koju je održala Liisa Postareff sa Sveučilišta u Helsinkiju u Finskoj bila je potpora kvalitetnom učenju i poučavanju. Katarina Aškerc Veniger iz Centra za mobilnost i europske programe obrazovanja i usavršavanja u Republici Sloveniji predstavila je dva projekta „EHEA Slovenia 1“ te „EHEA Slovenia 2“ na temu učenja i poučavanja u visokom obrazovanju. Jasminka Ledić i Marko Turk sa Sveučilišta u Rijeci predstavili su profesionalnu socijalizaciju mladih znanstvenika vezano uz poučavanje na sveučilištima. Dubravka Božić Bogović sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predstavila je program cjeloživotnog učenja te unaprjeđenje nastavničkih kompetencije. 

Teme drugoga dana seminara odnosile su se na povezivanje ishoda učenja s učenjem i poučavanjem te vrednovanjem u visokom obrazovanju.

Declan Kennnedy sa Sveučilišta u Corku u Irskoj predstavio je povezivanje ishoda učenja s učenjem i poučavanjem te vrednovanjem u visokom obrazovanju. Blaženka Divjak s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu predstavila je vrednovanje ishoda učenja u visokom obrazovanju.

Prezentacije sa seminara Educa-T projekta dostupne su u izborniku „Dokumenti“ ispod teksta.