U Vukovaru predstavljena Interkulturna škola

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić sudjelovao je na predstavljanju projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“ koje je održano u ponedjeljak, 8. svibnja, u Vukovaru.

Pridruživanjem Europskoj uniji Republici Hrvatskoj omogućeno je sudjelovanje u korištenju financijskih instrumenata Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i Norveškoga financijskog mehanizma. U travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju RH je postala 16. država članica Europske unije koja koristi spomenute financijske mehanizme. U navedenome programskom razdoblju sufinancira se, uz ostalo, i projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“ koji je započeo u prosincu 2014. godine. Prva faza projekta završena je krajem travnja ove godine. Projekt se financira u ukupnome iznosu od oko dva milijuna eura iz financijskih mehanizama Europskoga gospodarskog prostora i Norveškoga financijskog mehanizma te Državnoga proračuna RH.

Opći cilj projekta je društveni oporavak multietničkih zajednica nakon proživljenih sukoba i postizanje više razine razumijevanja, poštovanja i suradnje između manjinskih skupina i većinskog stanovništva. Kako bi dosegnuli navedeni cilj, u sklopu projekta osnovana je Interkulturna osnovna škola „Dunav“ kojoj je osnivač Grad Vukovar te je izrađen interkulturni kurikul koji je postigao visoki konsenzus svih dionika u projektu i prošao javno savjetovanje, a sa svrhom boljeg ispunjavanja odgojno-obrazovnih potreba multietničkih i multikulturnih zajednica. Također, obnovljena je i opremljena zgrada škole u Borovu naselju. Ukupna vrijednost ulaganja u ovoj prvoj fazi iznosi 16 milijuna kuna.

„Ime koje škola nosi, Interkulturna osnovna škola 'Dunav', simbolizira važnost koju rijeka ima za stanovnike Vukovara, ali i kulturni prostor zajednički mnogim zemljama povezanim najdužim riječnim slijevom u Europi. Grad Vukovar, njegova povijest i kultura, također svjedoči miješanju utjecaja i suradnji između mnogobrojnih naroda koji su živjeli i žive na ovom prostoru“, naglasio je ministar Barišić dodavši kako je za Interkulturnu školu „Dunav“ izrađen i jedinstven kurikul, kako u svom jezgrovnome tako i u školskome dijelu. „U jezgrovnome dijelu uvodi se novi predmet 'Zavičajna kultura, jezici i pisma' te se obogaćuju i dopunjuju postojeći predmeti. U sklopu školskoga kurikula uvodi se izvannastavna kurikulna aktivnost 'Kulturna baština zavičaja'. Stoga zahvaljujem članovima Operativne skupine (djelatnicima Agencije za odgoj i obrazovanje, stručnjacima s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i učiteljima osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije) koji su izradili ovaj interkulturni kurikul, a koji karakterizira otvorenost i uključivost drugog i drukčijeg i to drugog i drukčijeg koji nije prijetnja, nego bogatstvo“, zaključno je naglasio ministar Barišić.

Promotor projekta Interkulturne škole u Vukovaru je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, osnivač škole je Grad Vukovar, a projekt se provodi u partnerstvu s Agencijom za odgoj i obrazovanje i nevladinom organizacijom iz Osijeka Nansen dijalog centrom. Program operator projekta je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Uz predstavnike Ministarstva znanosti i obrazovanja, na predstavljanju projekta bili su prisutni veleposlanica Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj NJ. E. gđa Astrid Versto, gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i privremeni ravnatelj škole Zlatko Hegeduš.

Nakon toga, ministar je u pratnji suradnika posjetio Osnovnu školu Bršadin u kojoj se nastava izvodi na srpskome jeziku i ćiriličnome pismu - po modelu A za 79 učenika, dok dvoje učenika pohađa nastavu na hrvatskome jeziku i latiničnome pismu. Ministar je bio prisutan na prigodnome programu koji su pripremili učenici i djelatnici škole te obišao prostorije škole u pratnji suradnika i župana Vukovarsko-srijemske županije Bože Galića. Ravnateljica škole gđa Tatjana Lukić izvijestila je ministra o aktivnostima i postignućima učenika te planiranim aktivnostima škole.