Ulaganje u znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja - činjenice

MZO je 2018. godine ostvario povijesni iskorak u iznosu financiranja znanosti. Veliki udio povećanja u odnosu na 2017. godinu su investicije iz strukturnih fondova, koje je ovaj saziv MZO-a uspio aktivirati. Jako značajno povećanje ostvareno je i iz proračunskih i drugih izvora. Konkretno, ako se izuzmu plaće i druge stavke kao što su međunarodne članarine u znanstvenim organizacijama, onda su sljedeće proračunske stavke dobile povećan iznos:

Proračunske stavke

Stavka

2017.

2018.

povećanje

Ugovorno financiranje
znanstvene djelatnosti

59,5 milijuna kuna

68 milijuna kuna

8,5 milijuna kuna
(15% povećanje)

Doktorandi
Hrvatske zaklade za znanost (HrZZ)

42 milijuna kuna

49  milijuna kuna

7 milijuna kuna
(17% povećanje)

Projekti HrZZ

90 milijuna kuna

95 milijuna kuna

5 milijuna kuna
(5% povećanje)

Poticanje
Obzor 2020.
projekata               

0

7     milijuna kuna

7
milijuna
kuna

MZO će, dakle, za znanost investirati iz proračunskih sredstva u 2018. godini oko 220 milijuna kuna. To je povećanje za oko 28 milijuna kuna u odnosu na 2017. godinu. Važno je istaknuti i da se hladni pogon za javne institute povećao s 26 milijuna kuna na 28,5 milijuna kuna.

Uz povećanje iz proračuna, MZO je u 2018. godini omogućio i nove inicijative preko švicarskih sredstava za projekte „Tenure Track Pilot program" i Hrvatsko-švicarski program istraživanja. Projekti se vode preko HrZZ-a i iznose više od 58 milijuna kuna, čime izravno povećanje ulaganja u znanost u RH iznosi skoro 280 milijuna kuna (i čime je povećanje u odnosu na 2017. godinu oko 85 milijuna kuna).

U 2018. godini počinju se realizirati veliki iskoraci u financiranju znanosti iz strukturnih projekta. Naime, u sklopu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' MZO ima na raspolaganju skoro 3 milijarde kuna (EU sredstva i RH sufinanciranje) za izvrsnost u znanosti. MZO je napravio golem iskorak kada je krajem 2017. i tijekom 2018. uspio čitav navedeni iznos ili ugovoriti ili staviti u proces ugovaranja. Uz ostalo, riječ je o sljedećim projektima:

  • „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ - ugovoreno 10 projekata ukupne vrijednosti 373 milijuna kuna;
  • „Centar za napredne laserske tehnike (CALT)” - korisnik Institut za fiziku, vrijednost projekta je 121 milijun kuna;
  • „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“ - recenzije su završene i u tijeku je donošenje konačnih odluka o financiranju u ukupnome iznosu od oko 1 milijardu kuna;
  • „Ulaganje u znanost i inovacije“ - ukupna vrijednost poziva je 158,5 milijuna kuna, u procesu je evaluacija pristiglih projekata;
  • „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ - ukupna vrijednost je 150 milijuna kuna, poziv se očekuje tijekom travnja 2018.;
  • „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020.: Twinning i ERA Chairs“ - ukupna vrijednost je 9 milijuna kuna, potpisivanje ugovora očekuje se do svibnja 2018.;
  • Tri velika infrastrukturna projekta - ZOO (SRCE), Dječja bolnica Srebrnjak i OZIP (IRB) - ukupna vrijednost oko 1 milijardu kuna, planirano potpisivanje ugovora do kraja 2018./početkom 2019.

U programskom razdoblju 2014. - 2020. u sklopu Operativnoga programa 'Konkurentnost i kohezija' MZO-u je dostupno 334 milijuna eura (EU dio) za ulaganje u znanost i istraživanje, dok u novome programskom razdoblju 2021. - 2027. očekujemo najmanje dvostruki iznos jer je glavni pokretač gospodarstva i društva općenito ulaganje u istraživanje i razvoj.