Upisnik znanstvenika (Matični broj znanstvenika)

Postupak upisa u Upisnik

Tko ima pravo upisa u Upisnik:

  1. osobe koje su stekle akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) odnosno doktorat umjetnosti (dr.art.)
  2. znanstvenici izabrani u znanstvena zvanja znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.
  3. nastavnici izabrani u (naslovna) znanstveno-nastavna zvanja ili (naslovna) umjetničko-nastavna zvanja docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora.
  4. osobe koje su stekle magisterij znanosti (mr.sc.), odnosno magisterij umjetnosti (mr. art.) u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
  5. osobe izabrane u suradnička zvanja i radna mjesta asistent i viši asistent (poslijedoktorand).

Sve navedene osobe upisuju se u Upisnik neovisno o tome imaju li hrvatsko državljanstvo (sukladno Pravilniku o izmjeni Pravilnika o Upisniku znanstvenika koji je objavljen 1. srpnja 2010. godine u. NN 82/10).

Kod prvog upisa u Upisnik, svakoj se osobi dodjeljuje matični broj znanstvenika. Ovaj broj ujedno je i identifikacijski broj, koji omogućuje upisivanje i pohranu objavljenih znanstvenih radova u bazu podataka Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI). Svaka osoba odmah po izvršenom upisu može pronaći svoj matični broj znanstvenika na mrežnim stranicama Ministarstva preko Tražilice Matični broj znanstvenika.