Uredba o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Vlada Republike Hrvatske donijela je na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja Uredbu o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koja je objavljena 28. prosinca 2017. godine u Narodnim novinama, broj: 131/17, te je stupila na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Uredbom je napravljena nadopuna članka 42. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH) na način da omogućava osobama koje rade na projektu ograničenog trajanja sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme duže od tri godine ako je opravdano, ali uzastopni ugovori ne smiju trajati neprekidno duže od šest godina.