Uspostava i upravljanje Registrom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a

Korisnik: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ukupna vrijednost projekta: 11.400.000,00 HRK
ESF: 9.690.000,00 HRK 
Razdoblje provedbe: srpanj 2016. - lipanj 2020.

Sukladno članku 11. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je tijelo za osnivanje i koordinaciju sektorskih vijeća, razvoj i održavanje informacijskog sustava za vođenje Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvijanje sustava priznavanja i vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, davanje stručnih uputa i izradu drugih materijala potrebnih za primjenu i razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Provedba ovog projekta izravno pridonosi provedbi Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, br. 22/13) i Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (NN, br. 62/14).

Cilj ovog projekta usmjeren je na jačanje i daljnji razvoj institucionalnih kapaciteta za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u svrhu unapređenja kvalitete i relevantnosti obrazovanja na temelju standarda iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Ovim projektom financira se nastavak uspostave sektorskih vijeća i njihov rad vanjskog vrednovanja. Sektorska vijeća sastavljena su od sektorskih stručnjaka, predstavnika iz obrazovanja i gospodarstva čija je temeljna djelatnost vrednovati, ocijeniti i utvrditi standarde na kojima se razvijaju obrazovni i studijski programi. Tako je ovim projektom predviđeno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i prijedloga standarda kvalifikacija koji su izrađeni u 63 projekta do sada provedenih u području obrazovanja odraslih i visokom obrazovanju, kao i dodatnih prijedloga standarda kvalifikacija i zanimanja koje svojim resursima izrađuju mjerodavne institucije. Standardi koji će biti predloženi za upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira postat će nacionalni standardi na temelju kojih će se moći razvijati obrazovni programi i programi za vrednovanje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja. 

Više informacija: www.kvalifikacije.hr