Zahtjev za iskazivanjem interesa za individualne savjetničke usluge u funkciji Voditelj Projekta "Osnivanje integriranih škola u Vukovaru i Kninu"

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

KLASA: 602-01/13-01/01011
URBROJ: 533-26-14-0007
Zagreb, 14. svibnja 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
objavljuje
ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJEM INTERESA
individualne konzultantske usluge u funkciji

voditelja projekta "Osnivanje integriranih škola u Vukovaru i Kninu"

 

1. Nakon ulaska u Europsku uniju i Europski gospodarski prostor Republika Hrvatska koristi sredstva iz Financijskoga mehanizma Europskoga gospodarskog prostora za razdoblje od 2009. do 2014. godine (EEA and Norway Grants) za projekte koji će se provoditi u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2017. godine. Financijski mehanizmi Europskoga gospodarskog prostora pridonose smanjenju socijalnih i gospodarskih nejednakosti te jačaju bilateralnu suradnju između Kraljevine Norveške i zemalja Europskoga gospodarskog prostora. Ovim financijskim instrumentima jačaju se sljedeća ključna područja: promicanje inovacija, pružanje potpore pravosudnim reformama i jačanje obrazovnog sustava. U skladu s time Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nositelj je projekta "Osnivanje integriranih škola u Vukovaru i Kninu“.

Opći cilj projekta "Osnivanje integriranih škola u Vukovaru i Kninu“ je društveni oporavak poslijeratne i višeetničke zajednice te postizanje više razine razumijevanja, poštovanja i suradnje između manjinske i većinske skupine stanovnika. Posebni ciljevi projekta su: (1) osnivanje integrirane škole u Vukovaru, nabava potrebnih materijala te zadovoljenje tehničkih i pravnih zahtjeva projekta, pokretanje rada škole te razvijanje integriranog i interkulturalnog kurikuluma te (2) nadgledanje i pružanje potpore integriranoj i interkulturalnoj školi u Kninu te izrada Studije izvodljivosti za procjenu postojećeg kurikuluma i istraživanje o obrazovnim potrebama u Kninu. U sklopu provedbe projekta Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta angažirat će konzultanta odnosno voditelja projekta u Upravi za standard, strategije i posebne programe.

2. Konzultantske usluge voditelja projekta podrazumijevaju:

 •  upravljanje projektom na dnevnoj bazi;
 • organizaciju, koordiniranje, nadgledanje i pravodobno praćenje svih aktivnosti vezanih uz projekt, na transparentan i učinkovit način;
 • osiguravanje da provođenje aktivnosti projekta bude u skladu s hrvatskim zakonima i propisima, kao i prema procedurama projekta;
 • koordiniranje i nadzor administrativnih, tehničkih i komunikacijskih aktivnosti potrebnih za uspješnu provedbu projekta;
 • pružanje pomoći i potpore korisnicima projekta u svim područjima vezanim uz provedbu projekta;
 • odgovornost za pravilnu provedbu procedura vezanih uz projekt, uz upravljanje financijama, proračunom projekta, nabavom i upravljanjem okolišem te pregovaranje prilikom ugovaranja i provedbu ugovora i slične aktivnosti;
 • usku suradnju s relevantnim dionicima i korisnicima projekta u izradi i provedbi projektnih aktivnosti sukladno projektnim dokumentima na najbolji način kako bi se za korisnike projekta, a u konačnici i za hrvatsko društvo, postigla najveća korist te pozitivan utjecaj;
 • odgovornost za izvještavanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva financija i Europskoga gospodarskog prostora te po potrebi i drugih institucija koje su uključene u provedbu projekta;
 • odgovornost za praćenje izvršenja svake komponente projekta;
 • organiziranje revizije u vezi s projektom te organiziranje i provedba praćenja projekta, kao i njegovo ocjenjivanje.

3. Kandidat mora imati sljedeće kvalifikacije:

 • završen diplomski ili poslijediplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti te relevantno iskustvo;
 • minimalno dvije (2) godine radnog iskustva;
 • minimalno jednu (1) godinu relevantnog iskustva u radu na međunarodnim projektima;
 • završen program izobrazbe vezan uz ljudska prava, promociju kulture nenasilja, dijaloga i izgradnje mira u poslijeratnim i multietničkim zajednicama;
 • iskustvo i razumijevanje procedura upravljanja projektnim ciklusom, kao što su upravljanje financijama i analizama, poslovno planiranje projekta;
 • izvrsno znanje engleskoga jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskome jeziku;
 • sposobnost rada na računlu (MS Office i Internet) .

4. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poziva kvalificirane kandidate da dostave iskaz interesa zajedno sa životopisom i preporukama na hrvatskome i engleskome jeziku.

5. Zainteresirani kandidati mogu dobiti dodatne informacije do petka, 23. svibnja 2014., na adresi elektroničke pošte: integrirane-skole@mzos.hr.

6. Iskaz interesa potrebno je predati u pisanom obliku (osobno ili preporučenom poštom) najkasnije do petka, 30. svibnja 2014., na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s naznakom: "Iskaz interesa za individualne savjetničke usluge u funkciji voditelja projekta "Osnivanje integriranih škola u Vukovaru i Kninu – NE OTVARAJ".

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Uprava za standard, strategije i posebne programe
Donje Svetice 38
HR-10000 Zagreb, Hrvatska