Zahtjev za upis u Upisnik

Zahtjev za prvi upis osobe u Upisnik podnosi se na potpisanom Obrascu za upis u Upisnik znanstvenika (u prilogu - pod DOKUMENTI) koji sadrži podatke iz članka 7. stavka 1. Pravilnika o Upisniku znanstvenika.

Uz obrazac potrebno je priložiti:

  1. dokaz (preslika potvrde, uvjerenja, diplome ili rješenja ) o stečenom doktoratu (odnosno magisteriju) znanosti ili umjetnosti
  2. odluku o izboru u zvanje, odnosno dodjeli počasnog zvanja
  3. ugovor o radu (za suradnička zvanja)

Obrazac s navedenim prilozima dostavlja se poštom na adresu Ministarstva.

Upis znanstvenika, nastavnika i suradnika u Upisnik provodi se na temelju odluke o izboru u znanstveno, (naslovno) znanstveno-nastavno, (naslovno) umjetničko-nastavno, suradničko zvanje te odluke o dodjeli počasnog zvanja.

Osobe koje nisu izabrane u neko od navedenih zvanja upisuju se na temelju dokaza o stečenom doktoratu (ili magisteriju) znanosti ili umjetnosti.

U Upisnik se upisuju podaci iz članka 7. stavka 1. točke 1-16. Pravilnika o Upisniku znanstvenika.

Upis promjene podataka iz članka 7., stavka 1., točke 1-16. Pravilnika o Upisniku znanstvenika provodi se na temelju zahtjeva za upis promjene podataka koji podnosi podnositelj zahtjeva na isti način kao i kod upisa u Upisnik, dostavom odgovarajućeg dokumenta koji dokazuje promjenu.