Zakonska i podzakonska regulativa

Upisnik znanstvenika vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u elektroničkom obliku.

Uvjeti i postupak za upis u Upisnik znanstvenika, brisanje iz Upisnika, ustroj i način vođenja Upisnika, sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za upis i obrasca za izvod iz Upisnika te druga pitanja od značaja za upis propisani su Pravilnikom o Upisniku znanstvenika (NN 72/04, 101/04 i 82/10) koji je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta temeljem članka 23. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 02/07 - Odluka USRH , 46/07 i 45/09, 63/11, 94/13, i 139/13, 101/14 - Odluka USRH, 60/15 - Odluka USRH).

Navedeni Pravilnik je stupio na snagu 9. lipnja 2004. godine te je njegovim stupanjem na snagu prestao važiti Pravilnik o vođenju Popisa znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije (NN 93/95, 1/96).